Invandring och terrorism

Finns det en koppling mellan att vara invandrare och att stödja terrorism? Ja, enligt den nya studien av Justina Fischer,  ”Immigration, Integration and Terrorism: Is There a Clash of Cultures?”, finns det det:

Using the World Values Survey on 55,000 persons in more than 45 countries (1994-1999) we find that individual’s social, economic, and political disintegration increases the propensity to support terror. In particular, for OECD host countries we find that immigrants do show a higher propensity to accept using violence for political goal than natives. Differentiating by region of origin, we find strong evidence that persons who emigrated from Africa, Asia and Oceania into culturally distant OECD countries are more prone to accept violence. Interestingly, these effects are orthogonal to individual religion – being a Muslim plays no role for explaining this individual support for terror. We also present some evidence that integration in labor markets and a longer residence may reduce the clash-of-cultures-effect on terror support. … In a second part of the paper we employ country panels of transnational terror attacks in 30 OECD  countries (1991-2004), and show not only that population’s support for terror is positively associated with terror, but also that the share of immigrant population increases the occurrence of terror attacks. Consistent with the micro-level analysis, immigrants particularly from Asia (but not Western Asia) and Africa appear to trigger terror events, while immigrants from Oceania do not exert such effect. Corroborating our survey-based findings, originating from a Muslim culture does not appear to matter.

Fyra reflexioner:

  1. Det förefaller centralt att underlätta för invandrare att komma in på arbetsmarknaden, t.ex. genom olika reformer och genom motverkan av diskriminering.
  2. Särskilt intressant fann jag att det inte verkar finnas någon koppling mellan islam per se och stöd för och utövande av terrorism.
  3. Att det finns ett samband innebär givetvis inte att alla eller de flesta eller ens särskilt många från de identifierade områdena stöder eller ägnar sig åt terrorism. Det är viktigt att beakta, innan man misstänkliggör personer från vissa länder tout court.
  4. Även om invandring medför vissa kostnader, som de som uppmärksammas i denna studie, kan man ändå vara för invandring, så länge intäkterna (bland vilka ingår en hög värdering av rörelsefrihet) bedöms vara större eller för att man är lagd åt det altruistiska hållet.