Matematik i nationalekonomin

John von Neumann varnar för att matematiken, när den används som analysmetod i olika vetenskaper, kan riskera att tappa sin koppling till empiriska frågeställningar. Hur står det till med den saken inom nationalekonomin? Bryan Caplan skriver:

Unlike Austrian economists, I have no principled objection to mathematical econ. I just think that we should evaluate mathematical econ empirically – and admit that in hindsight, the vast majority of it fails the cost-benefit test. While many complaints about econ are unjustified, this one is, and it’s time to clean house.

Jag tenderar att hålla med om denna slutsats. Det är inget fel på matematik i samhällsvetenskaper som nationalekonomin, men det blir problematiskt i ett socialt perspektiv i den mån rent teoretisk analys börjar dominera. Min egen känsla är att detta problem är betydligt mindre inom nationalekonomin idag än för, säg, två decennier sedan.