Har konsekventa människor mer rätt?

Detta — från studien ”Does Consistency Predict Accuracy of Beliefs? Economists Surveyed About PSA” — var ett för mig förvånande resultat:

Economists with inconsistent beliefs tended to be more accurate than average, and consistent Bayesians were substantially less accurate.

I och för sig har jag tidigare rapporterat om att många inte förmår använda sig av Bayes sats och att denna oförmåga tycks större bland högutbildade. Nå, skulle jag välja mellan att vara konsekvent och att ha rätt skulle jag välja det senare, men jag kan inte sluta tycka att en kombination vore optimal.