Matnationalism

Jag har svårt för nationalism i olika former. Jag fann därför denna analys, från ”Gastronationalism: Food Traditions and Authenticity Politics in the European Union ”, publicerad i American Sociological Review, intressant:

I first analyze the macro-level dimensions of market protections by examining the European Union’s program for origin-designation labels that delineates particular foods as nationally owned. The micro-level, empirical case—the politics surrounding foie gras in France—demonstrates how gastronationalism functions as a protectionist mechanism within lived experience.

Denna del i EU:s politiska program tycks alltså i hög grad handla om att upprätta nationella ”monopol” av olika slag.

Se även Bryan Caplans påpekande att ursprungsmärkning av mat underlättar diskriminering.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine