Är tv-tittande dåligt för barn?

Ja, det verkar så, enligt den nya studien ”Prospective Associations Between Early Childhood Television Exposure and Academic, Psychosocial, and Physical Well-being by Middle Childhood”, publicerad i Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Den undersöker hur tv-tittande vid 29 (och 53) månaders ålder påverkar en serie utfall i fjärde klass och finner följande:

Adjusting for preexisting individual and family factors, every additional hour of television exposure at 29 months corresponded to 7% and 6% unit decreases in classroom engagement … and math achievement …; 10% unit increases in victimization by classmates …; 13% unit decreases in time spent doing weekend physical activity …; 9% unit decreases in activities involving physical effort …; higher consumption scores for soft drinks and snacks by 9% and 10% …; and 5% unit increases in body mass index …

Detta är i linje med tidigare forskning. Frågan är om tv-tittandet bland småbarn inte har gått ned på senare år. Jag har åtminstone en bestämd känsla av att det har gått ned bland vuxna, i takt med datorernas ankomst, vilket i den mån det stämmer kanske också gör färre föräldrar benägna att sätta sina barn framför tv-apparater.