Hur mycket alkohol dricks det?

Min bild av alkoholkonsumtionen har varit att den har ökat kraftigt på senare år, inte minst under EU:s framväxt. Detta Economist-diagram över några europeiska länder antyder att denna bild inte riktigt stämmer:

Statistik för Sverige ger vid handen att konsumtionen 2001 låg på ca 7 liter, vilket är något lägre än 1970, och att den 2007 låg på ungefär samma nivå.