Ger ingenting något?

nozickJag läste nyligen följande rader av Robert Nozick, och jag har inte kunnat sluta tänka på dem:

One might hold that nothingness as a natural state is derivative from a very powerful force toward nothingness, one any other forces have to overcome. Imagine this force as a vacuum force, sucking things into non-existence or keeping them there. If this force acts upon itself, it sucks nothingness into nothingness, producing something or, perhaps, everything, every possibility. If we introduced the verb ”to nothing” to denote what this nothingness force does to things as it makes or keeps them nonexistent, then (we would say) the nothingness nothings itself.*

Är denna ingentingkraft förklaringen till att något existerar? Min panna skrynklar sig!

____________________________
*Nozick, Robert (1981). ”Why Is There Something Rather Than Nothing?”, i Philosophical Explanations. Cambridge, MA: Harvard University Press: 123.

13 reaktioner på ”Ger ingenting något?

 1. Det här påminner om det s.k. ontologiska gudsbeviset: ”Med Gud menar vi det fullkomligaste av allt. Det fullkomligaste av allt måste äga egenskapen att finnas till, annars är det inte fullkomligt. Alltså finns Gud.” Vilket naturligtvis är symantisk rappakalja av samma slag som jag menar att hr Nozick gör sig skyldig till.

 2. Spillulle: Att det ontologiska ”gudsbeviset” är trams håller jag förstås med om, men jag ser inte att Nozicks resonemang har särskilt många likheter med det.

 3. Det påminner lite om pjäxurun (Aeropedis Gigantus australis) som var en släkting till kängurun i Australien. På grund av sina stora klumpiga fötter, var den i stort sett försvarslös, men där hade evolutionen på ett fiffigt sätt gripit in och gett den det bästa försvaret i världen.
  Den förfogade över den största pungen bland pundjuren.
  Den var så rymlig att pjäxurun själv kunde krypa in i sin pung och när den sedan drog in pungen också så blev den helt osynlig.
  Tyvärr dog denna art ut pga brist på födoämnen av lämpligt slag medan den var i pungen…

 4. Likheten mellan det ontologiska gudsbeviset och Nozicks resonemang tycker jag är att de utgår ifrån varsin definition av en tänkt abstrakt företeelse (gud respektive ”a very powerful force toward nothingness”) och därav drar storslagna slutsatser om hela universums beskaffenhet. Problemet är att de urpsrungliga definitionerna i själva verket bara är egna påfund, sprungna ur privata funderingar.

 5. Spillulle: Jag förstår din poäng, men jag köper den inte helt. Jag tycker inte det är fel med ”egna påfund, sprungna ur privata funderingar” – startar inte all kunskap på det viset? Någon för fram en idé som sedan dryftas och prövas, idealiskt sett i en vetenskaplig process, för att sedan förkastas eller accepteras (tentativt, tills någon formulerar en alternativ hypotes, som kan förkastas eller accepteras, etc). Jag tycker vidare att en central skillnad mellan det ontologiska ”gudsbeviset” och Nozicks fundering rör det anspråk som görs. Medan det förra innefattar ett tvärsäkert onotologiskt påstående, baserat, som du påpekar, på en semantisk övning, framför Nozick (ödmjukt) en erkänt spekulativ idé. Där det ontologiska ”gusbeviset” syftar till att avsluta vidare funderingar inbjuder Nozicks fundering till vidare funderingar.

 6. Nozick verkar inte vara särskilt verserad i ontologi/metafysik: redan Sartre var inne på samma sak, och dessutom med en fullödig analys av ”processen”. Hans verbform är ‘néantise’, vilket skulle bli ungefär ”att förintiga” på svenska. Det rör sig om en grundläggande existential eller möjlighet för det för-sig-varande.

 7. Nozick var student till den rappkäftade Sidney Morgenbesser. Men i den aktuella frågan tycks Nozick helt sakna sin läromästares filosofiska insikter. Wikipedia förtäljer följande anekdot:

  In response to Heidegger’s ontological query ”Why is there something rather than nothing?” Morgenbesser answered ”If there were nothing you’d still be complaining!”

 8. Det sista svaret påminner mig om [vad jag tror om] vissa liberalers hållning i samhällsfrågor: även när komvux, akassan, offentlig sjukvård, offentliga vägar, bistånd, bidrag, hyresrätter, etc är helt borta, och bara polis en enorm krigsapparat återstår, så räcker inte det. Samma resonemang, fast inversen, gäller förmodligen om yttersta vänsterkantens filosofi segrar.

 9. Det finns en känd barnvisa om en trollkarlen som förvandlade sig själv till ett glas saft, och drack upp sig själv och försvann. Kom att tänka på det bara…

Kommentarer inaktiverade.