Ska man sova på saken?

New Scientist rapporterar om forskning som visar att omedveten bearbetning av beslutsunderlag kan ge bättre beslut:

bmwx5 The ”unconscious thought” theory for making complex decisions was proposed in a 2006 study by Ap Dijksterhuis at the University of Amsterdam in the Netherlands, and colleagues. The team showed volunteers a series of cars and their attributes on a screen, before asking half of them to think carefully about choosing the best car, and the other half to solve anagrams – a distraction technique to allow unconscious processing. Those in the anagram group were more likely to choose the cars with the best attributes, leading the researchers to conclude that it is best to leave tough choices to the unconscious (Science, vol 311, p 1005).

Två nya studier, som tar sin utgångspunkt i Dijksterhuis forskning, visar dock att besluten fattas redan före anagram-uppgiften. Komplexa beslut kan alltså, trots allt, tycks det, fattas omedelbart, utan att beslutsunderlaget behandlas på ett omedvetet plan. Det känns på något sätt tryggt att veta för en rationalist som jag.

8 reaktioner på ”Ska man sova på saken?

 1. Intuition kan vara stark men vilseledande, det är förhoppningsvis en förnuftig slutsats jag kan dra efter ett par mindre lyckade (affärs-)beslut.

 2. Om man tänker sig hjärnan som ett stort bibliotek, så är det väl bättre på lång sikt att alla beslutsunderlag plockas fram av bibliotekarien och läsea igenom, så att man får ett mångsidigt belyst beslut. Om det sker medvetet eller omedvetet är ju en semantisk fråga.
  Man kan ju använda tumregler eller sedvänjor, men då bli besluten enbart tillfredställande för gruppen med samma tumregler och sedvänjor.
  Men det blir rationellt som f-n och säkert ekonomiskt på kort sikt.

 3. Å andra sidan ser jag inget som säger emot tanken att överdriven koncentration på ett visst problem kan blockera förnuftet.

  Om jag skriver en inlaga lägger jag den alltid i från mig för att senare återvända och upptäcka stora fel, som jag inte såg då jag var starkt fokuserad på problemet.

  Att sova på något är ju att låta hjärnan koppla av och återställas så att den fungerar bättre när man ger sig på samma sak en gång till. Jag har känslan av att hjärnans vila tillser att somligt helt naturligt faller på plats och att detta kan tala för att hjärnan arbetar också i sömnen och då kanske delvis bättre.

  Om man tränar intensivt spelar också vilan en stor roll, eftersom ständig träning utan vila bryter ned kroppen medan rätt mängd träning i kombination med rätt mängd vila bygger upp kroppen. Det hör dock till saken att man inte kommer någonstans helt utan träning.

 4. Förresten kanske man kan använda sig av följande enkla analogi. Om man skall springa 100 meter mycket snabbt är det kanske mindre bra att först springa en mil, eftersom man efter att ha sprungit en mil är trött.

  Bättre är då att sova en natt för att nästa morgon kunna springa riktigt snabbt.

  Alltså är det kanske inte så dumt att sova på saken.

 5. Har läst andra studier på samma tema, intuition/känsla verkar tendera att ge bättre utfall i genomsnitt i mer komplexa beslutssituationer. Gissningsvis för att det hos dom flesta är en mer analog och komplex form av analys än vad dom medvetet förmår. Inga poäng för rationalismen såvitt jag ser. :P

 6. Karl

  Som i börsspekulation med schimpanser eller v75:s sömmersketips ungefär, eller…

 7. Så när jag på jobbet får en arbetsuppgift som får mig att tänka ”hmm, hur jag ska lösa det där tål att tänkas på” och direkt sätter mig och läser mail/kollar bloggar etc istället för att tänka på uppgiften, så är det inte enbart slöseri med tid. Det var ju bra att veta.

Kommentarer inaktiverade.