När vänder börsen?

I november 2012! I alla fall antyder det diagram som min gode vän David Ninnad har tagit fram det. Han har lagt in den amerikanska börsutvecklingen under 1930-talskrisen samt börsutvecklingen på 2000-talet — i båda fallen börjar kurvorna när börsen stod på topp — och finner att likheten är slående. Den blå delen av kurvan är hans extrapolering. Den tyder alltså på att 3,5 år kvarstår innan börsen vänder upp igen och att börsens värde då är rätt likt dagens värde. (Notera att kurvorna i absolut mening inte är jämförbara i y-led, bara i x-led, där tiden anges.)

borsen

Nu ska man förstås ta sådana här mekaniska jämförelser med en mycket stor nypa salt, men det är ändå lite kittlande att notera att utvecklingens karaktär har varit så lika hittills. Den som lever får se om likheten består.

Se tidigare inlägg: ”När börsuppgången kommer”, ”Dags för börsuppgång?” och ”Plats för lite optimism?”.