Bryter jag mot reglerna?

wcJag vet inte om jag vågar erkänna att jag använder handikapptoaletter i offentliga miljöer. De är stora och rymliga, de är oftast lediga och de är relativt fräscha (pga. att de inte används så ofta). Gör jag fel? Är tanken sådan, och säger reglerna, att dessa toaletter enbart ska användas av funktionshindrade? Eller får vi andra också använda dem när de är lediga? När det gäller p-platser för funktionshindrade är det väl så, att de enbart får användas av personer med särskilt tillstånd. Gäller samma sak här? Jag bara undrar.