Hur stort hus vill du ha?

Antag att du kan välja mellan två världar:

A. Du har ett hus på 200 m² och alla andra har ett hus på 300 m².
B. Du har ett hus på 150 m² och alla andra har ett hus på 100 m².

Jag ställer denna fråga därför att Robert Frank, i ”Positional Externalities Cause Large and Preventable Welfare Losses” (preliminär gratisversion här), publicerad i American Economic Review, hävdar följande:

If only absolute consumption mattered, A would be clearly better. Yet most people say they would pick B, where their absolute house size is smaller but their relative house size is larger.

Jag undrar hur mina läsare skulle välja. Själv skulle jag tveklöst ta A, men jag inser att jag kan skilja mig från mängden. Bättre att bo absolut större men mindre än andra än att bo absolut mindre men större än andra, tycker jag.