Att komma andra nära

Arthur Schopenhauer beskriver i Parerga und Paralipomena hur vår uppfattning av andra förändras när vi kommer dem nära:

Your estimation of a man’s size will be affected by the distance at which you stand from him, but in two entirely different ways according as it is his physical or his mental stature that you are considering. The one will seem smaller, the farther off you move; the other greater.

Ja, det är avslöjande att komma nära. Därför försöker jag att hålla distans till andra och, framförallt, att få andra att hålla distans till mig.