Krugman vann ekonomipriset

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gick i år till Paul Krugman

for his analysis of trade patterns and location of economic activity.

Detta är på vetenskapliga grunder ett bra val (även om jag själv sedan flera år främst anför Robert Barro som värdig vinnare). Handelsteori och ekonomisk geografi är viktiga områden där Krugman har gjort framsteg, bl.a. för att förklara handel mellan länder som har liknande teknologi och liknande resurstillgångar. Dessutom är det områden där svenska forskare har varit viktiga föregångare, främst i form av Eli Heckscher och Bertil Ohlin.

På senare år har Krugman blivit alltmer politisk (och skriver två kolumner per månad i New York Times). Han kan nog betecknas som socialdemokratisk  — se de två nedersta lästipsen för att ta del av hans kolumner och en kritik av dem.

Mer att läsa: