Personligt perspektiv på krisen

På frågan ”Hur har finanskrisen påverkat dig? Är du orolig?” svarar en musiker på följande vis: