Kravet på postboxar slopas

Regeringen gör mycket bra, vilket är lätt att glömma i FRA-debatter och annat. Inte bara genom att bidra till sänkt skattetryck utan, vilket är nästan lika viktigt och nästan lika glädjande, genom att stoppa kravet på postboxar i flerfamiljshus:

Regeringen anser att de allmänna råden inte är förenliga med vad som följer av postregleringen om hur den samhällsomfattande posttjänsten ska tillhandahållas.

Se Åsa Torstenssons pressmeddelande här. Jag har tidigare angivit grunden för mitt motstånd mot ett sådant krav.