Fler vapen, färre brott?

Efter det hemska dådet i Finland, där ett antal skolbarn sköts ihjäl, höjs nu krav hårdare reglering av vapeninnehav. Men stämmer det att färre vapen reducerar brottsligheten? I en kontroversiell bok, More Guns, Less Crime, hävdar John Lott motsatsen: det finns, anför han, belägg för ett negativt kausalt samband mellan förekomst av vapen och brottslighet. En viktig förklaring anser han vara att brottslingar avskräcks av att många människor bär vapen.

Vissa vapenromantiker finner Lotts resultat tilltalande, men de är säkert mindre tilltalade av den kritik som Lotts studie har stött på och som jag och Henrik Jordahl kort sammanfattar här. (Ett lite komiskt inslag som vi nämner är att Lott, under det falska namnet Mary Rosh, skrev ett antal inlägg på nätet som prisade den egna forskningen.)

Ian Ayres och John Donahue III undersöker Lotts resultat i ”Shooting Down the ‘More Guns, Less Crime’ Hypothesis” , publicerad i Stanford Law Review, och finner följande:

While we do not want to overstate the strength of the conclusions that can be drawn from the extremely variable results emerging from the statistical analysis, if anything, there is stronger evidence for the conclusion that these laws increase crime than there is for the conclusion that they decrease it.

Mot den bakgrunden ter sig inte kraven på mer restriktiva vapenlagar orimliga, även om vapenlagar inte utgör någon mirakellösning. Se Steven Levitts analys av vad som faktiskt har reducerat brottsligheten i USA.