Olika mått på inflation

SCB meddelar att inflationstakten är den högsta på 15 år: 4,4 procent. Oroväckande, kan tyckas, men det förtjänar att påpekas att inflation kan mätas på olika sätt. Det vanligaste är procentuell förändring i konsumentprisindex (KPI), men man kan också se på den underliggande inflationen, där effekten av politiska beslut är bortrensad, och på ”kärninflationen, där prisförändringar på energi och livsmedel dessutom är bortrensade. Syftet är ett mått utan lättrörliga och i hög grad exogent påverkade variabler. I DI idag redovisas utvecklingen:

Riksbanken lär höja räntan i september trots allt, men beaktar man ”kärninflationen” (nu 0,9 procent) ser situationen inte riktigt lika allvarlig ut som om den vore lika hög som den KPI-baserade inflationen. Vi  lever i en volatil värld för tillfället.

Se förresten docent Flodéns utmärkta råd om huruvida man ska ha bunden eller fast ränta på sina lån i detta läge.