Färre hivsmittade utan moralpredikan

För en kort tid sedan skrev några kristna läkare en debattartikel i DN (som jag kommenterade här) där de bl.a. påstod följande:

”Utvecklingen de senaste åren är alarmerande med en accelererande ökning av samtliga sexuellt överförbara infektioner.”

Nu visar färsk statistik från Smittskyddsinstitutet att ökningen av hivsmitta har avtagit. Diagrammet visar antal hivsmittade upptäckta i Sverige under det första halvåret de senaste fem åren, uppdelat på olika smittvägar:

Tänk att antalet hivsmittade har kunnat minska utan att staten har predikat att människor ska sluta ha sex (vilket var vad de kristna läkarna förespråkade). Fortfarande är förstås situationen allvarlig, men dels ska man inte använda en överdriven, alarmistisk retorik, som i citatet ovan, och dels bör man fortsätta att informera om hur man skyddar sig när man väl har sex samt tillhandahålla kondomer. Varken mer eller mindre.