När börsuppgången kommer

Börsen fortsätter sin nedgång och pessimismen sprider sig bland mina vänner och bekanta. Vissa säljer sina innehav, och få köper nya aktieposter. Men igår återfanns en intressant tabell i DI, som visar att efter de börsnedgångar på minst 20 procent som Sverige har upplevt de senaste decennierna har uppgången, när den väl har börjat, gått fort:

Nu ser det mörkt ut, men en ljusning kommer, och när den kommer är det bra att vara med. Jag säljer följaktligen själv inget och fortsätter mitt månadssparande i diverse fonder i lugn och ro.