Russell om fri vilja

russell.jpg

Tror du, till skillnad från mig och Lars Bergström, på existensen av fri vilja? Anser du den nödvändig för moral? I så fall kanske du stäms till eftertanke av denna analys av en av mina intellektuella idoler, Lord Russell, formulerad i Religion and Science (Oxford University Press, 1961), s 164:

Believers in free will always, in another mental compartment, believe simultaneously that volitions have causes. They think, for example, that virtue can be inculcated by a good upbringing, and that religious education is very useful to morals. They believe that sermons do good, and that moral exhortation may be beneficial. Now it is obvious that, if virtuous volitions are uncaused, we cannot do anything whatever to promote them. To the extent to which a man believes that it is in his power, or in any man’s power, to promote desirable behaviour in others, to that extent he believes in psychological causation and not in free will. In practice, the whole of our dealings with each other are based upon the assumption that men’s action results from antecedent circumstances. Political propaganda, the criminal law, the writing of books urging this or that line of action, would all lose their raison d’être if they had no effect upon what people do. The implications of the free-will doctrine are not realized by those who hold it.

Ta gärna del av denna snarlika analys.

3 reaktioner på ”Russell om fri vilja

  1. Jag tror inte att det så mycket är implikationerna man missar, som att man inte har riktigt klart för sig vad man menar till att börja med. Vad åsyftas egentligen med ”fri vilja”? En vilja orsakad av ingenting alls är slumpmässig och helt godtycklig – varför skulle det vara önskvärt? Är inte det som egentligen brukar (eller borde) avses med det vardagliga talet om fri vilja en möjlighet att pröva sina egna mål, att kritiskt kunna reflektera över sina egna vanor, principer och prioriteringar? Och varför skulle inte en trist, vanlig, materiell och kanske rent av determinerad kötthjärna kunna besitta den förmågan?

  2. Peter S-W.

    Det du beskriver är inte det, det som brukar beskrivas som ”Upplevd fri vilja” dvs en mänsklig representation av det som vi vill skall vara ”Fri Vilja”.
    Till slut är det nog en lek med ord. Men äkta Fri Vilja kan ju inte finnas då du föds med redan förkodade resurser (normalfördelade av evolutionen) som sedan bildar bas för livets alla perceptioner och mentala processer.

  3. Du har rätt. Men det jag ville säga var att när icke-filosofer talar om ‘fri vilja’ är det just sådan upplevd fri vilja de avser och värdesätter. (Vilket de skulle medge om man puffade till dem och tvingade dem att verkligen försöka förklara vad det är för förmåga de är ute efter.)

Kommentarer inaktiverade.