Långa ben är attraktiva

Violet, syster till Hyacinth Bucket, i ett gräl med sin make Bruce:

I hate you! Your legs are too short.

Enligt en studie är det fler än Violet som utvärderar människor utifrån benlängd. Personer med långa ben uppfattas som mer attraktiva:

The team found that regardless of the volunteers’ own body shape and leg length, people whose legs were 5% longer than average were rated as the most attractive. The next most appealing was an average leg length, or those that were 10% longer than normal. The scientists believe there are good evolutionary reasons for the preference. ”Long legs are a sign of health,” Pawlowski told New Scientist magazine.