BNP i amerikanska delstater

På denna karta framkommer att Sveriges BNP är lika stor som BNP i North Carolina*. Och Frankrikes BNP motsvarar Californiens**. USA är imponerande.

*När jag var liten var det ganska många som skrev Nord-Karolina. Gör någon längre det? Eller har det blivit som med titlar på biofilmer, de engelska originaltitlarna bibehålls?

**Men varför skriver vi i så fall inte California i Sverige?