Lyssna till professor Kriström

När jag var doktorand på Handelshögskolan var Bengt Kriström miljöekonomisk forskare på institutionen. Han är nu professor i naturresursekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Till skillnad från många andra akademiker tar Bengt Kriström den tredje uppgiften på allvar, dvs. han deltar i samhällsdebatten och sprider insikter från sin forskning till en vidare krets. Med den äran!

Två exempel på frågor han har tagit sig an:

  1. Har avregleringen av elmarknaden orsakat de högre elpriserna? Knappast, enligt professorerna Kriström och Brännlund: ”Det är en myt att avregleringen av elmarknaden har orsakat det rekordhöga elpriset. I stället är det politiska beslut i Sverige och EU som stadigt driver upp konsumenternas kostnader.”
  2. Är det rätt av SLU som lärosäte att förlöjliga all kritik av den dominerande synen i klimatfrågan?* Knappast, enligt professor Kriström: ”Det uppfattas som om man tänker på ett visst sätt så är man korkad. Man är absolut inte korkad om man ifrågasätter saker och undersöker fakta.”

*Se själv ett exempel: