Ungdomen framför allt 2

Witold Gombrowicz skriver i sin dagbok (s 212):

… och han visste inte var den lidelsefullhet kom ifrån med vilken jag slog mot allt det ‘äldre’ och fordrade att kulturen (byggd på den högres, det äldres, det mognas överhöghet) skulle upptäcka den ström som kommer underifrån och gör det äldre avhängigt av det yngre, det högre av det lägre. Jag krävde att ‘den vuxne skulle underkastas den unge’. Jag krävde att vår strävan efter oupphörlig föryngring skulle legaliseras och att Ungdomligheten äntligen skulle erkännas som ett särskilt och autentiskt värde som förändrar vårt förhållande till andra värden.

(Se föregående inlägg på samma tema.)