Två kamrar i riksdagen?

Professor Roger Congleton argumenterar i ”On the Merits of Bicameral Legislatures” för att lagstiftande församlingar ska bestå av två kammare. Abstract:

Some ‘democrats’ have argued that bicameral systems are undemocratic, insofar as voters in different regions or member states have disproportionate representation in one of the chambers. Others have argued that the bicameral structure is redundant insofar as elections ultimately determine the members of each chamber. This paper argues that bicameralism serves a useful constitutional purpose that is neither undemocratic nor redundant. Unbiased forms of bicameralism tend to make public policy more predictable and more, rather than less, faithful to voter preferences. Statistical evidence from the Danish parliamentary reform of 1953 and the Swedish parliamentary reform of 1970 demonstrates that bicameral legislatures tend to have more predictable public policy that better reflect longterm voter demands than unicameral legislatures in partisan polities.”

Jag är sympatiskt inställd till att utöka riksdagen med ytterligare en kammare, tillsatt på annat sätt än den nuvarande.

Uppdatering: Ny forskning av Bjørnskov, Dreher och Fischer visar att tvåkammarsystem är förknippade med högra lycka i befolkningen.