Rationalitet

Ofta påstås att ”eftersom vi inte vet så kan vi lika gärna utgå från att x är sant,” där x är någon godtycklig uppfattning, såsom ”Jahve existerar” eller ”vi upphör inte att existera när vi dör.” Ofta innehas dessutom uppfattningar av det här slaget med en förbluffande trosvisshet.

Så skönt att som kontrast stöta på rationell analys:

But in probability theory, absence of evidence is always evidence of absence.”