Hur blir man lycklig?

John Stuart Mill sa:

I have learned to seek my happiness by limiting my desires, rather than in attempting to satisfy them.

Om man, som jag, eftersträvar lycka och tolkar lycka som preferenstillfredsställelse kan man alltså antingen bli lycklig genom att givna preferenser tillfredsställs eller genom att preferenserna justeras i mindre expansiv riktning. Det senare perspektivet tycks frånvarande både hos nationalekonomer (där preferenser nästan alltid ses som givna) och liberaler (som nästan aldrig vill påverka andras preferenser rörande det egna livets utforming och som dessutom i regel inte ser några problem med att vilja ha mer hela tiden).

Men man kan försöka påverka sina egna preferenser, i linje med Mills ambition.