Bort med monarkin

victoria.jpgmoberg.jpg

I moderaternas nya handlingsprogram fastslås att monarkin ska bevaras. En olycklig hållning. Vilhelm Moberg hade så rätt i i Därför är jag republikan (1955):

I en monarki uppkommer det alltid en anda av undersåtlighet, som icke är fria medborgare värdig. Kring konungen med Guds nåde och hans anförvanter har i alla tider uppblommat en rik flora av servilitet och inställsamhet, kryperi och allsköns fjäsk. Denna undersåtlighet kräver sina offer i de bästa kretsar. Jag har sett högt bildade personer, som i andra sammanhang har ådagalagt intelligens, mista sin mänskliga värdighet inför en kunglig person: I närvaro av en medlem av kungahuset har de alldeles tappat koncepterna och stått där som förvandlade och stammat i förvirring och betett sig på ett sätt som närmast kan kallas fjantigt. Kungadömet frammanar och utvecklar några av människans mest förödmjukande egenskaper: begäret att stå i gunst hos de höga, ivern att få umgås med dem, tjänstvilligheten till varje pris, den böjda ryggen inför överheten.

Tyvärr måste jag meddela att jag nyligen reste mig upp för kronprinsessan på Kungliga Operan. Det gick av bara farten, jag hann inte tänka efter! Ack, ack. Däremot sjöng jag inte med i Kungssången då en god vän disputerade. (”Och all din tro till honom sätt” – wtf?!)