Det finns inga mänskliga rättigheter

Jag tycker inte om begreppet ”mänskliga rättigheter”, av två skäl:

  1. Det rymmer en metafysisk föreställning, att det finns rättigheter som existerar utan lagstiftning eller annan konvention. Faktum är att det inte finns några rättigheter ”där ute” som svävar runt. En rättighet uppkommer när den etableras i en lag eller annan konvention. Vi kan ha moraliska värderingar som individer, som säger att en viss rättighet bör skapas. Värderingarna i sig skapar dock inte rättigheten i fråga.
  2. Ordet ”mänskliga” är ett konstigt tillägg. Antingen existerar en rättighet eller också så existerar den inte. Om den existerar berör den människor, varför alla rättigheter är ”mänskliga”. Det finns ingen anledning att säga något mer.

Med detta sagt vill jag understryka att jag som liberal är en stark förespråkare av vissa rättigheter. Se gärna min artikel ”Legal Positivism and Property Rights: A Critique of Hayek and Peczenik.”