Ideologi och statens storlek

Vad förklarar statens storlek i olika länder? Nationalekonomerna Pickering och Rockey finner stöd för att medianväljarens ideologi kan utgöra en förklaringsfaktor. Abstract:

We analyze the impact of ideology on the size of government. In a simple model the government sets redistribution and provision of public services according to the preferences of the median voter, for whom private consumption is a necessity. Ideology is defined on preferences for public services and the impact of ideology upon the size of government increases with mean income. In empirical work ideology is measured using data based on party manifestos. Much of the increases and divergence in government size observed across OECD countries can be explained by the interaction of ideology and mean income.

Se t.ex. detta diagram (klicka på det för att få större storlek):

staten1.jpg

Frågan är vad som bestämmer medianväljarens ideologi.