Religion och årtal

Det är dags att överge ett religiöst språkbruk vid angivandet av årtal. Se tabellen för ett alternativt sätt att uttrycka sig.

Religiöst språkbruk Icke-religiöst språkbruk
Svenska Svenska
Före Kristus (f.Kr.) Före vår tideräkning (f.v.t.)
Efter Kristus (e.Kr.) Vår tideräkning (v.t.)
Engelska Engelska
Before Christ (B.C.) Before Common Era (B.C.E.)
Anno Domini (A.D.) Common Era (C.E.)

Skriv alltså inte ”Sokrates dog år 399 f.Kr.” utan ”Sokrates dog år 399 f.v.t.”. Notera att Kristus inte är ett egennamn utan en titel som betyder ”den smorde”. Att använda ”före Kristus” innebär alltså att man implicit säger att Jesus var den som bibeln säger att han var, Jahves utvalde son, och därmed också att Jahve existerar. Varför bygga in sådana ställningstaganden i språket?