Abortförbud är kontraproduktiva

Vill man minska antalet aborter förefaller det klokt att arbeta för att tillåta aborter. Men abortförbudsförespråkare är oftast inte konsekvensetiker, varför de antagligen inte kommer att ompröva sin hållning. För dem är det viktigare att det som är ”moraliskt rätt”, dvs. ett förbud, upprätthålls än att målet om så få aborter som möjligt nås.