Inför avgifter på högre utbildning

Andreas Bergh skriver i DI idag att avgifter på högre utbildning inte är ett verksamt sätt att motverka social snedrekrytering och minska inkomstskillnader. Argumentationen baserar sig på en studie, som är accepterad för publicering i Social Science Quarterly. Under min tid på Handelshögskolan drev dåvarande rektorn Staffan Burenstam Linder frågan om avgifter, då ganska ensam. Jag sympatiserade med Burenstam Linder då och med Bergh nu.

ab07.jpg

Tvärtemot den senare är jag dock tveksam till att öka anslagen till grundskolan. Det är så lätt att tro att mer pengar löser alla problem. Men dels har mer pengar en alternativkostnad (varför inte t.ex. låta pengarna gå till forskning, i linje med vad Philippe Aghion föreslår?) och dels kan mer pengar dölja allvarliga, underliggande problem som har med organisation och kompetens att göra.

Se även Henrik Jordahls välformulerade inlägg i avgiftsfrågan.