Tillåt handel med njurar

Ekonomipristagaren Gary Becker och hans medförfattare Julio Jorge Elías argumenterar för att ett tillåtande av handel med organ skulle medföra att transplantationsköerna försvinner. Mycket mänskligt lidande skulle därigenom kunna undvikas.

Tyvärr blockeras även svenska beslutsfattare av den märkliga idén att det är moraliskt fel att betala någon för att donera t.ex. en njure. Don Boudreaux skriver om den politiska mekanism som blockerar reformer på området. Alex Tabarrok skriver om det motbjudande i att låta folks känsla av att organhandel är motbjudande styra besluten.

Fastän du inte får betalt – anmäl dig pronto till Donationsregistret.