Tillit till vetenskapsmän

Tilliten till vetenskapsmän varierar runt om i världen, enligt en ny undersökning:

Skärmklipp 2019-06-23 20.41.03

En öppen forskningsfråga: Vad förklarar dessa skillnader? Några möjliga faktorer på landnivå:

  • Utbildningsnivå
  • Kognitiv förmåga i befolkningen
  • Social tillit
  • Ekonomiskt välstånd
  • Individualism
  • Religiositet
  • Rättsstatens kvalitet
  • Korruption