Starka män vill ha ojämlikhet

Bildresultat för muscle man

Kan politiska uppfattningar ha grund i fysiska egenskaper? Ja, enligt den nya studien ”Upper‐Body Strength and Political Egalitarianism: Twelve Conceptual Replications” verkar män med mycket muskler på överkroppen i högre grad än andra män motsätta sig omfördelningspolitik:

[T]he results presented in this article support that a key biological variable, upper-body strength, shapes the political views of human males such that stronger males are more opposed to collectively enforced egalitarian distributions of resources. From the perspective of a consilient view of the sciences (Wilson, 1999), this should not be surprising. Humans are one animal among others, and the default expectation should be that we are regulated by the same set of regularities as other species. Physical size and strength are the main variables affecting conflict behavior in all other species and, indeed, previous studies in psychology and biology have provided strong evidence that numerous psychological traits (e.g., trait aggression) in human males are affected by individual differences in strength. In essence, this article has contributed to extending these effects into the political domain.

Se där! En fråga som infinner sig är hur män som genomgår en distinkt kroppslig transformation påverkas i sin politiska syn av det: Blir de mer ekonomiskt högerorienterade? Eller är det mer förbundet med de män som ”föds” starka och muskulösa?

I vilket fall: Som er bloggare utgör exempel på kan liknande politiska hållningar intas av män utan speciellt mycket muskler.