De klimatfarliga husdjuren

Bildresultat för cat food

Det kan inte uteslutas att en del ägare av husdjur kommer att erfara en förstärkt klimatångest när de tar del av en ny studie, ”Environmental Impacts of Food Consumption by Dogs and Cats”, som finner följande:

In the US, dogs and cats consume about 19% ± 2% of the amount of dietary energy that humans do .. and 33% ± 9% of the animal-derived energy … They produce about 30% ± 13%, by mass, as much feces as Americans …, and through their diet, constitute about 25–30% of the environmental impacts from animal production in terms of the use of land, water, fossil fuel, phosphate, and biocides. Dog and cat animal product consumption is responsible for release of up to 64 ± 16 million tons CO2-equivalent methane and nitrous oxide, two powerful greenhouse gasses (GHGs).

Precis som vi människor påverkar miljön genom vårt ätande, gör alltså katter och hundar det, och det blir stora effekter på aggregerad nivå. Forskarna föreslår att människor skaffar miljövänligare djur, företrädesvis vegetarianska sådana, istället.