IMF-program är bra för den ekonomiska trovärdigheten

Ibland framförs uppfattningen att Internationella Valutafondens program, med åtföljande ekonomiska reformprogram, inte är gynnsamt för de länder som accepterar dem. En möjlig effekt är att sådana länder blir stigmatiserade och ses som ekonomiskt svaga, vilket leder till marknadsreaktioner och försämrad kreditvärdighet. Denna effekt uppstår dock inte, enligt den nya studien ”Stigma or Cushion? IMF Programs and Sovereign Creditworthiness”:

We show that such a negative IMF effect disappears when accounting for endogenous selection into programs. To proxy for a country’s access to financial markets, we use credit ratings and investor assessments for 100 countries from 1988 to 2013. Our instrumental variable strategy exploits the differential effect of changes in IMF liquidity on loan allocation. We find that the IMF can “cushion” against falling creditworthiness, despite contractionary adjustments related to its programs. This positive signaling effect is also visible in monthly event-based specifications using country-times-year fixed effects. A text analysis of rating statements indicates a positive signal to investors if countries under IMF programs commit to economic reforms.

Bra att veta i en tid när IMF alltmer ifrågasätts.