Kommunism kontra kapitalism

Kapitalismen kämpar med ett imageproblem.

Bilden kan innehålla: text

Lyssna gärna till Luigi Zingales på EconTalk, där han talar om capitalism and crony capitalism.