Rökförbud i skolor

Bildresultat för nicht rauchen schuleVad händer vid rökförbud i skolor? Den frågan har studerats i Tyskland, och resultaten återfinns i ”Goodbye Smokers’ Corner: Health Effects of School Smoking Bans” (preliminär gratisversion här):

[W]e find that for individuals affected by a smoking ban during their school time, the propensity toward smoking declines by 14 to 22 percent, while the number of smoked cigarettes per day decreases by 19 to 25 percent.

Det intressanta här tycker jag är att ett partiellt förbud – på skolor – sätter ett sådant avtryck. En möjlig liberal förbudsansats är att tillåta enskilda aktörer (som skolor, restauranger och bussbolag) att förbjuda beteenden de ogillar, utan att dessa beteenden förbjuds tout court.