Färre men bättre utbildade barn

Ekonomipristagaren Gary Becker har lanserat teorin att föräldrar står inför ett val mellan antalet barn och hur bra det går för barnen i livet: det föreligger en trade-off mellan kvantitet och kvalitet. I en ny ekonomisk-historisk studie, ”The Child Quantity-Quality Trade-Off during the Industrial Revolution in England”, testas teorin:

We are able to document a large and statistically significant negative effect from quantity to quality: each additional child decreased the chances of finding literacy among all family siblings by more than eight percentage points, thus lending strong support to the Beckerian trade-off hypothesis.

Författarna påpekar att övergången till färre men mer välutbildade barn kan utgöra en central förklaringsfaktor till den ekonomiska utveckling som tog sin början i och med den industriella revolutionen. Man ska förvisso ha i åtanke att dessa resultat gäller en tid då allmän skolgång inte förelåg. Med moderna data verkar resultaten blandade. En svensk studie finner små eller inga effekter, liksom denna. Samtidigt finner vissa andra stöd för Beckers teori, inte minst i Kina: se t.ex. här och här.

4 reaktioner på ”Färre men bättre utbildade barn

 1. Nu kan man iofs föreställa sig att speciellt Kina med sin enbarnspolitik sedan länge kan tänka sig att målforska efter dylika incitament, vilket gör att man i alla fall bör vara försiktig med tolkningen.
  Biologiskt kan jag inte se någon orsak till detta, annat än den normala fördelningen av intelligens med hänsyn tagen till det genetiska materialet.
  Det här skulle behöva antingen visas i att generna försämras för varje fött barn, vilket vi vet att de inte gör (förutom mycket sena födslar, tex mongoloidism), eller så på en social förutsättning som kanske förekom på 16-barnstiden bland mindre bemedlade.
  Jah hoppas att detta tas i alla fall med en nypa salt…

 2. Å andra sidan, om utbildningskostnaderna skenar iväg, så kan vi vara på väg mot skräckscenariot att föräldrar tycker de bara har råd att bekosta ett barns utbildning. Möjligen tex också så att samhället begränsar antalet nyfödda genom att stipulera att bara ett barn per familj får statssubventionerad utbidning. Övriga betalar full kostnad. Då kommer naturligtvis framsynta föräldrar att ge sina andra barn kvalificerad hemundervisning och mindre framsynta att strunta i det…
  Man kunde faktiskt skriva en bok om det samhället, om man hade tid och lust.

 3. Det går ju lite emot mycket av den tvillingforskning som finns som indikerar att det inte spelar så stor roll för barnets utveckling vad föräldrarna gör. Åtminstone för moderna och rika länder där bra mat, sjukvård och utbildning inte direkt påverkas av detta. Hade jag haft ett barn mindre hade inte kosten, utbildningen eller sjukvården förändrats för de kvarvarande barnen. Så den enda egentligen trade-off jag kan se är hur mycket ”ensamtid” man får med barje barn…och eftersom forskningen inte indikerar att det spelar någon direkt roll så ser jag ingen trade-off…

 4. Å andra sidan är det välbekannt att högutbildade och högintelligenta tenderar att ha färre barn eller få barn senare än de mindre utbildade/intelligenta. Vidare finns det en korrelation mellan föräldrarnas och barnens utbildning/intelligens.

  Vad angår sammanhanget mellan välstånd och antal barn på samhällsnivå sägs ju annars att välstånd leder till färre barn—ofta med en viss försening.

Kommentarer inaktiverade.