Vad doktorsavhandlingar handlar om

Doktorsavhandlingar ska visa att doktorander förmår arbeta fram originella bidrag till forskningen. En fråga är vad som påverkar valet av ämne. En ny studie, ”Keeping Up with the Fashion: Recent Trends in the Subfields of Study of Doctoral Students in Economics”, undersöker om de ämnen som är vanligast i fem ledande nationalekonomiska tidskrifter två-tre år före doktorsavhandlingar läggs fram är korrelerade med ämnena i dessa avhandlingar:

Overall, we have found that the effect of journal publications is both substantively and statistically significant. The magnitude of the effect implies that an increase of one percentage point of article publications in a particular subfield is associated with a 0.35 to 0.4 percentage point increase of dissertations in the same subfield.

Som doktorand är valet av inriktning viktigt: det påverkar sådant som anställnings- och publikationsmöjligheter. Men det är, som jag ser det, inte självklart att man gynnas av att välja en ämnesinriktning som råkar vara populär för tillfället. Dels kan populära ämnen bli impopulära i framtiden (det som publiceras nu i tidskrifter kanske rentav i praktisk forskning var populärt för fem år sedan, inte nu); dels kan konkurrensen vara särskilt hård i de ämnesinriktningar som uppfattas som populära; och dels kan det vara lättare att prestera originella bidrag i fält som ligger lite vid sidan av det som uppmärksammas mycket — man kanske genom att arbeta där rentav kan göra nya fält populära.

Forskarna varnar dock för att deras resultat inte nödvändigtvis ska tolkas som kausala:

We do not intend to claim that the effects that we found in this study, even the results with lagged variables, are causal. It may be that graduate students, as an integrated part of the profession, are influenced by the same wave of research ”fashion”, which affects dissertation topics and, at the same time, leads to more article publications on these topics by professional researchers.

I vilket fall är detta med ämnesinriktning en viktig sak för doktorander och deras handledare att fundera på.