Omfördelning av betyg

Robin Hanson ställer en fråga till dem som förespråkar omfördelning av inkomster:

Most people believe that redistributing money within a nation is good, but that redistributing GPA within a school is bad, and if asked why these should be treated differently, have little to say.

Man kan tänka sig att ett motiv till omfördelning är uppfattningen att ingen egentligen förtjänar mer än någon annan, eftersom man inte själv väljer vare sig sin intelligens eller sin vilja att anstränga sig. Men detta motiv torde i minst lika hög grad gälla för betyg som för inkomst. Omfördelar man betyg skulle man troligen dessutom omfördela inkomst i det följande yrkeslivet. En intressant fråga är hur positiva och negativa effekter av dessa två typer av omfördelning skiljer sig åt. Kan t.ex. omfördelning av betyg leda till mindre behov av tillväxtdämpande höga marginalskatter på höga inkomster?

Nå, i vilket fall påpekar en skribent för The Economist en intressant sak i en kommentar:

[W]e do in fact heavily redistribute grade-point averages, for many of the same reasons we redistribute income. This situation strikes me as more or less fine. In the very worst schools in America, some students have 3.0 GPAs, even though the students who earn a 3.0 GPA in those schools would be hard pressed to maintain a 1.0 GPA in America’s best schools. Work for which students receive B’s in poor schools would earn failing grades in top schools. Classes in many subjects even within highly competitive universities are explicitly graded on a curve, particularly some hard-science classes. All of this represents a profound top-down effort to ration educational-credit goods according to a predetermined ideal distribution.

Denna aspekt på olika betygsystem hade jag tidigare inte tänkt på. Ett relativt betygsystem förefaller alltså omfördela betyg på ett helt annat sätt än ett absolut betygssystem, som vi numera har i Sverige. Det kan t.o.m. tänkas vara så, att dagens betygsystem omfördelar betyg från de mindre duktiga till de duktiga eleverna (eller från elever från låginkomsthem till elever från höginkomsthem). Kan detta få egalitarianer att vilja återgå till ett relativt system?

5 reaktioner på ”Omfördelning av betyg

 1. 100%:igt omfördelade betyg fyller ju ingen som helst funktion, eftersom det bara innebär att alla får samma betyg. Och 99%:igt omfördelade betyg är detsamma som 0%:igt omfördelade betyg, eftersom det inte spelar roll om man har 1% eller 100% högre betyg än någon annan. Så ingen rationellt tänkande person kan förorda omfördelning av betyg.

  Däremot borde folk som förordar 100% omfördelning av inkomster även förorda ett totalt avskaffande av betyg.

 2. Det verkar ju rätt ineffektivt att omfördela betyg och det leder till konstiga incitament. Om man ska omfördela, verkar det mer effektivt att omfördela pengar. Så jag har svårt att med nödvändighet se en motsägelse.

  /C

 3. Intressant tanke. Varför kan man inte omfördela betyg? Som det står, det gör man faktiskt i ett relativt betygssystem. De som går i dåliga skolor får bättre betyg än de som går i bra skolor fastän de är sämre. Kan ge dem med svår bakgrund lite lättare start i livet.

 4. Matz: De relativa betygen var aldrig tänkta att fungera på det viset, utan man hade centralprov som skulle avgöra hur bra en klass var i förhållande till riksgenomsnittet, och sedan skulle eleverna i de duktiga klasserna få bättre betyg än de i de dåliga klasserna.

 5. Matz

  Intressant tanke. Vart tror Du den skulle leda?
  Om lata korkskallar i dåliga skolor skulle få bättre betyg än kunniga begåvningar i bra skolor? Till en allmän förbättring av Byråkraternas redan rätt svaga förståndsgåvor? Kanske rentav lärare, som skulle ytterligare förstärka den riktning som svenska skolor
  numera färdas i?

Kommentarer inaktiverade.