Professorernas favoriter

Vilka ekonomiska tänkare i olika tidsepoker, vilka ekonomiska tidskrifter och vilka ekonomiska bloggar har amerikanska professorer i nationalekonomi som favoriter? Ett försök att klargöra det görs i den nya studien ”Economics Professors’ Favorite Thinkers, Journals, and Blogs (Along with Party and Policy Views)”, publicerad i Econ Journal Watch:

A sample of 299 U.S. economics professors, presumably random, responded to our survey which asked favorites in the following areas: Economic thinkers (pre-twentieth century, twentieth century now deceased, living age 60 or older, living under age 60), economics journals, and economics blogs. First-place positions as favorite economist in their respective categories are Adam Smith (by far), John Maynard Keynes followed closely by Milton Friedman, Gary Becker, and Paul Krugman. For journals, the leaders are American Economic Review and Journal of Economic Perspectives. For blogs, the leaders are Greg Mankiw followed closely by Marginal Revolution (Tyler Cowen and Alex Tabarrok).

Jag fann det inte minst intressant att studien också undersöker hur professorernas politiska uppfattningar är relaterade till deras svar. Här kan man se de tio mest valda favoritekonomerna under 60 och hur vänster-höger-fördelningen bland respondenterna ser ut, enligt två mått. ”Party ratio” avser kvoten mellan vänster- och högersympatisörer (baserat på partiidentifikation), medan ””Ave. lib. score” avser hur klassiskt liberala (”höger”) respondenterna är på en fyrgradig skala, utifrån svar på policyfrågor, där fyra är mest klassiskt liberalt.

De som har Krugman som favorit är alltså relativt vänsterinriktade (för att inte tala om Galbraiths fans!); endast för Levitt och Easterly är högersympatisörerna fler än vänstersympatisörerna. Förvisso ska här beaktas att vänster i en amerikansk kontext mycket väl kan motsvara en person i mitten av den politiska skalan, ibland kanske t.o.m. höger, i Sverige.

Mina egna favoriter skulle nog vara:

Vilka är dina favoriter i respektive kategori?

8 reaktioner på ”Professorernas favoriter

 1. * Ekonom före 1900-talet: Adam Smith. (Följd av Leon Walras.)
  * Ekonom under 1900-talet (avliden): Milton Friedman. (Följd av Keynes.)
  * Ekonom som lever, över 60: Gary Becker. (Följd av Ronald Coase. (Finns många man skulle kunna nämna här.))
  * Ekonom som lever, under 60: Daron Acemoglu. (Följd av Kevin Murphy.)
  * Tidskrift: JPE. (Följd av Econometrica.)
  * Blogg: Nonicoclolasos. (Följd av Marginal Revolution.)

 2. Nationalekonomi framstår för mig mer och mer som en bedömningssport typ konståkning eller konstsim eller religion typ KK.
  Auktoriteters värde är mycket större än själva slutresultsatet.
  Vissa koncept blir dogmatiska och gör att i själva debatten blir det praktiska utövandet svårt bundet.
  Hur själva konsten utövas är egentligen ointressant, det är de fem domarnas bedömning (preferenser) som avgör.

 3. Kristian G: Och vad grundar du den slutsatsen på? Har du t.ex. läst någon nationalekonomi ö.h.t., eller är du lika okunnig om det här som om kosmologi men pladdrar på ändå?

 4. Lennart W: Denna studie tyder ju (men visar inte bortom rimligt tvivel) på att ekonomi är en ”bedömningssport” då ekonomerna ju tycks välja favoritekonom efter vilka åsikter de har.

  Själv har jag kriteriet att för att bli min favoritekonom så måste man ha skrivit något icke-trivialt som jag både orkade läsa/se och dessutom fann begipligt (vilket inte kräver att det är med sanningen överensstämmande). Till detta kvalificerar vår kära blogginnehavare, Robert H. Frank och diverse youtube-klipp där Milton Friedman får frågor från en publik.

 5. Lennart Wiborgh

  Dina kommentarer kan av och till vara mycket insiktsfulla och kloka, men ibland förundras jag över att Du överhuvudtaget inte ser vissa samband, som för mig verkar uppenbara, vad man än har studerat under sin aktiva bana.
  Beror troligen på att man fokuserar olika. Invektiven kan Du väl ändå låta bli…eller hur?
  Vuxna människor brukar kunna det…

 6. Ping: Vad tycker amerikanska ekonomer? « Ekonomistas

 7. Men vart tog Ricardo vägen? Handelsteori är såväl icke-trivialt som extremt viktigt i att skapa välstånd…

 8. Rudis: Lugn, bara lugn! :-) Om du tittar på s. 132-133 i artikeln finner du att Ricardo hamnar på andra plats bland ekonomer som levde före 1900-talet.

Kommentarer inaktiverade.