Bör libertarianer välkomna fri invandring till välfärdsstaten?

Regeringen har kommit överens med Miljöpartiet om migrationspolitiken. Bl.a. innebär den att nya grupper ska få tillträde till vissa av välfärdsstatens förmåner, såsom sjukvård och skola. En intressant fråga är hur libertarianer ställer sig till denna reform — eller, mer allmänt, till frågan om fri invandring till välfärdsstaten. Å ena sidan brukar libertarianer betona vikten av frihet för människor att röra sig; å andra sidan brukar de motsätta sig välfärdsstaten.

Kan effekten av att låta många fler ta del av den svenska välfärdsstatens förmåner tänkas tilltala libertarianer? Ja, jag kan tänka mig två för libertarianer tilltalande scenarier.

 1. Skattekvoten hålls oförändrad, liksom de totala förmånerna, som dock delas av fler (ett antal icke-svenskar har kommit till). Välfärdsstatens omfattning är då oförändrad, men förmånerna per capita är mindre. Jag har svårt att se att en libertarian kan finna detta problematiskt: om välfärdsstaten är illegitim till att börja med, varför ska nationalitet alls vara relevant för vilka som får ta emot medel? Libertarianer brukar anse nationella gränser och nationalitet godtyckliga och oönskade. I detta scenario består välfärdsstaten till en början, eftersom den inte kostar mer, men man kan tänka sig att de svenska skattebetalarna efter hand blir ovilliga att betala till icke-svenskar (en inställning som libertarianer i och för sig inte delar) och röstar på personer som begränsar välfärdsstaten, med fallande skattekvot som följd. Detta borde libertarianer gilla.
 2. Skattekvoten exploderar, eftersom förmånerna per capita hålls oförändrade med många fler förmånstagare. Att människor tvingas betala mer till staten för att öka välfärdsutgifterna ogillas förvisso av libertarianer, men å andra sidan leder en snabbt ökande skattebörda troligen svenskarna att vilja minska välfärdsstaten kraftigt genom lägre förmåner per capita. Detta gillar också libertarianer. Att mottagarna i hög grad är icke-svenskar kan utgöra motivation i denna process.

Den centrala mekanismen i båda scenarierna är att svenskar är mindre benägna att bidra till icke-svenskars försörjning. Denna attityd är förvisso, som jag anför i scenarie 1 ovan, inte i linje med sedvanligt libertarianskt tänkande, men libertarianskt tänkande kan ändå ta den som en given realitet och se vad den implicerar. Nå, är då detta en realistisk utgångspunkt? Ja, i viss mån, i alla fall. Den nya studien ”Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution” finner nämligen i sammanfattning följande:

I den här uppsatsen undersöker vi om invandring påverkar individers preferenser för omfördelning. Resultaten av undersökningen tyder på att en högre andel utländska medborgare i kommunen, på grund av ökad flyktinginvandring, leder till att kommuninvånarna blir mer negativa till omfördelning mätt som preferenser för sociala bidrag

Därmed inte sagt att invandring skulle leda till radikala minskningar av välfärdsstaten — vilket gör att jag inte kan uppskatta några exakta sannolikheter för scenarierna ovan. Men om man som libertarian anser något av dem sannolikt, bör man, menar jag, kunna tänka sig ett jakande svar på rubrikfrågan. Tino Sanandaji argumenterar med kraft för motsatt hållning; han verkar härvidlag mest argumentera mot Mattias Svensson. Här finns onekligen olika ståndpunkter, alla tre intressant nog med någon typ av libertariansk grund, att fundera på.

Not: Jag har inte redogjort för min egen normativa uppfattning utan vill bara lansera tänkbara resonemang. Media: SvD, DN, Svt, Thomas Gür.

26 reaktioner på ”Bör libertarianer välkomna fri invandring till välfärdsstaten?

 1. Kommentering på DN var ej möjlig så det får bli här istället.

  Hellre en indisk kock än den ”svenske kocken” ;-)

 2. Detta visar bara hur galna libertarianer är. Vilja förstöra välfärdsstaten som vi svenskar älskar genom invandring, jo jag tackar!!

 3. En bra sak med att välkomna utländskt folk som inte är medborgare är att de inte får rösta, så det som Tino Sandajni skriver, att utländskt folk röstar socialistiskt, blir då inte ett problem. Man kan hjälpa utan att stjälpa kan man säga.

 4. Jo tyvärr ser alla svenska riksdagspartier utom SD ett större värde i att öka bidrag till folk utan asylskäl än att ge folk som blir sjuka någon form av mänskligt värde. Gissa vilka som blir förlorare på de nya vansinnigheterna, självklart folk som blir sjuka samt pensionärerna. Hade dessa individer kunnat definieras som en ras så hade alla riksdagspersoner i de aktuella partierna definierats som rasister.

  Snart ger sig säkert regeringen också för mps krav om acceptens för äktenskap med hur många som helst (iofs så har ju M redan en riksdagsman som sagt att en man skall få ha fyra hustrur som han får slå om de inte lyder), så de är på samma nivå. Då blir det fritt fram för hustruimport, trist att inkompetens styr över mina barns framtid så de kommer tvingas hamna under ett muslimsk ok väl till sin ålderdom.

 5. Konsekvensen av detta är med andra ord att om man håller sig gömd ett tag i Sverige och sedan anmäler detta till myndigheterna så får man automatiskt uppehållstillstånd, med andra ord helt fri invandring. Hoppas de tänkt igenom detta.

 6. Sansaer

  Varför är svenska pensionärer värda mer än sjuka flyktingbarn?

 7. Till Kolle:

  Varför är sjuka flyktingbarn värda mer än svenska pensionärer?

 8. Tycker de är lika mycket värda och bör få dela på välfärdens frukter.

 9. I ärlighetens namn så har jag dålig koll på förslaget men om jag har förstått det rätt så handler det om fri sjukvård och skola för alla – oavsett nationalitet? Enligt 118 118 så finns det idag 4 500 000 personer som arbetar i Sverige. I världen finns det enligt Google 6 775 235 741 människor. Om det dras till sin spets så skulle varje svensk riskera att försörja 1505 personer. Något extremt exempel men i dagsläget är skatten från dessa 4 500 000 inte ens tillräckligt för att ta hand om ytterligare 1 person, dvs. alla svenskar. Troligtvis till stor del pga felfördelningar.

  Det må låta dumt men vore det inte förnuftigt att rensa upp på sin egen bakgård innan man försöker hjälpa hela världen?

 10. Poängen är alltså att om man ska dela upp pengarna till alla så blir där inget kvar. Istället borde man fokusera på att göra den första delen självgående och därmed få en ännu större inkomst att slutligen lägga på resten av världen i takt med att man expanderar sin ”cirkel”.

 11. Om de papperslösa tillåts arbeta och försörja sig själva så blir det ingen kostnadsproblematik. De kommer ju hit när hela eller delar av den, för välfärdsstaten, dyra barndomen är över.

 12. Precis! Svenska barn bör väljas bort som nu görs, de kostar alldeles för mycket. Egentligen borde alla svenskar steriliseras då deras barn är på tok för dyra i drift fram till produktiv ålder.
  Det vore absolut bättre att ta hit fler s.k skäggbarn från länder som har överskott.
  Att de håller på med lite kriminalitet kan vi lösa med en brutal polisnattväktarstat.

 13. Sillen

  Nej för tusan, i fängsligt förvar kostar de ännu mer och blir aldrig användbara människor mer.
  ”Det skjuts för lite i Sverige, som svärfar sa.” :-)

 14. Ja nu är det fan dags att vi slutar daltar med barnen till de papperslösa flyktingarna. Mer priviligerad grupp får man leta efter. Glider fram genom livet på en räkmacka medan vi andra dukar under. Idioter…

 15. Jag kanske minns fel, men gjorde inte den borgerliga regering precis motsatt åtgärd förra mandatperioden? Dvs, det enda som hänt är att man återgått till den ordning som rådde år 2006 och tidigare. Eftersom välfärdsstaten knappast dukande under då, så bör man knappast hoppas/befara att den gör det nu.

 16. Håller helt med Tino. Medianväljaren kommer ju drivas vänsterut ekonomiskt, och bli mer socialt konservativ. En utveckling som jag ser som mycket negativ på båda punkter.

 17. KM: Så Görans invändning ovan, att icke-medborgare inte får rösta, har ingen betydelse? Varför inte?

 18. Alla är välkomna om de accepterar de tre fundamenten för vårt svenska välstånd—allemansrätten, de fyra sädeslagen och kvinnans rätt att själv namnge sitt könsorgan.

 19. Undrar hur detta skall lösas praktiskt?
  Nästa gång jag går till läkaren så
  utger jag mig givetvis för att vara ”papperslös”
  Då slipper jag ju betala!!
  Hur skall detta kollas?
  Skall man utfärda ID handlingar för ”papperslösa” så dom kan få sjuk och tandvård gratis??
  Annars kommer ju ingen att betala i framtiden.

 20. Camilla, och vad gör man om de inte kan försörja sig själva? Låter dem svälta ihjäl? Knappast. Och i ett land med 25 % ungdomsarbetslöshet och en arbetslagstiftning som skyddar dem som redan har, lär det bli många ”papperslösa” som inte kan försörja sig.
  Och sen handlade det ju om att ge deras barn utbildning, så deras ”dyra barndom” är ju inte över.
  Kolle, svenskar är inte mer värda än andra folk, men svenskar måste i första hand ta hand om svenskar. Alla fattiga som väljer att komma hit kan inte ha rätt att bli försörjda här.

 21. Anna,
  Det är bland annat den utestängande arbetsmarknadlagstiftningen jag tycker vi ska ändra på. Om den liberaliseras är det lättare att utgå från att människor, svenska som utländska, i de allra flesta fall är fullt förmögna att ta hand om och försörja sig själva och sina barn.

 22. Kolle

  Det märker Du när Du blir pensionär…jag lovar…

  Ledtråd: Om man betalat skatt i 45 år så vad tror du man tycker om folk som får mer pengar fast de inte arbetat alls.

 23. För att vara en konsekvent libertarian borde det väl gälla att öppna gränser UTAN att föra över pengar från lokalbefolkning till de som kommer in i landet (PUT o.s.v.). Dessutom att krascha välfärdsstaten utan att ha en klar bild av hur man bör plocka upp resterna verkar totalt ansvarslöst och rent ut-sagt korkat. Anarki torde knappast gynna någon.

 24. merre: ”Välfärdsstat” betyder att staten ser till invånarnas välstånd. Man behöver inte önska anarki bara för att man inte anser att staten ska ägna sig åt detta.

  (Själv anser jag för övrigt inte att det är säkerställt att Sverige ens har någon välfärdsstat att förstöra, eftersom jag inte sett något bevis på att det finns något positivt samband mellan invånarnas välstånd och politikernas agerande.)

 25. Ping: Ett autoimmunt lagförslag « No size fits all

Kommentarer inaktiverade.