Är stöd från Sverigedemokraterna alltid problematiskt?

Jag förbryllas av den upprörda kritik som verkar uppstå varje gång Sverigedemokraterna röstar med det ena eller andra blocket. Jag vill göra åtskillnad på tre situationer:

  1. Blocken lägger sina förslag, helt oberoende av Sd, varefter Sd röstar på något av förslagen, som då går igenom.
  2. Ett block sneglar på Sd och anpassar medvetet sin politik för att Sd ska stödja ett visst förslag, varefter Sd röstar på det förslaget, som då går igenom. Anpassningen är i sak oförarglig.
  3. Ett block sneglar på Sd och anpassar medvetet sin politik för att Sd ska stödja ett visst förslag, varefter Sd röstar på det förslaget, som då går igenom. Anpassningen är i sak stötande.

Som jag har uppfattat det har 2 eller 3 ännu inte ägt rum; således har kritiken rört 1. Detta finner jag helt orimligt. Jag finner det även orimligt att kritisera 2, om en sådan situation skulle uppstå. Däremot är det påkallat med kritik i situation 3, men endast då.