Attityd till städning

Vissa motståndare till RUT-avdraget grundar sitt motstånd i en, som det verkar, emotionell attityd som säger att det är fult att låta andra städa ens hem. Det anses man kunna klara av på egen hand. Det jag undrar är om personer som intar denna attityd också anser det vara fult att låta andra städa ens hotellrum eller arbetsplats. Varför ska inte hotellgäster och anställda anses kunna klara av städningen på egen hand? Om läkaren kan städa därhemma, varför inte också på sjukhuset?

Själv har jag svårt att se att det är mer eller mindre fult att låta andra utföra städning i olika kontexter. Antingen är det fult i samtliga fall eller också är det inte fult i något fall. Min uppfattning är den senare.