Att lita på de sina

Tidigare forskning har identifierat ett negativt samband mellan starka familjer och tillit till människor i allmänhet. En möjlig förklaring skulle kunna vara att om man växer upp inom ramen för en liten, stark gemenskap lär man sig att främst lita på ”de sina” och misstro ”de andra”. En ny studie, ”Do Strong Family Ties Inhibit Trust?”, publicerad i JEBO, finner också stöd för ett sådant negativt samband:

We provide direct evidence that people with strong family ties have a lower level of trust in strangers than people with weak family ties, and argue that this association is causal. We also investigate the mechanisms that underlie this effect, and provide evidence that these revolve around the level of outward exposure: factors that limit exposure limit subjects’ experience as well as motivation to deal with strangers. Our findings are based on experimental data derived from a new design of the ‘trust game’ combined with panel survey data, both drawn from a sample of the British population.

Eftersom tillit till människor i allmänhet enligt forskningen är positivt relaterad till en rad av många högt värdesatta utfall, som tillväxt, hälsa, ärlighet och lycka, torde dessa nya resultat kunna ligga till grund för att ifrågasätta ett alltför starkt vaktslående om family values. Starka familjeband medför, som det verkar, en social kostnad.