Partier till vänster och höger

Henrik Oscarsson presenterar denna figur över svenska väljares bedömning av var olika partier befinner sig på en vänster-högerskala (från 0 till 10) i samband med valen 1979-2006:

Jag kan, som politiskt intresserad, inte undgå att fascineras av data av detta slag. Några frågor infinner sig dock:

 • Vad menas med vänster och höger, mer exakt? Det kanske är någorlunda klart i ekonomiska frågor, men i andra? Är social frihet eller social auktoritetstro ”höger”?
 • Jag undrar hur respektive partis egna sympatisörer har svarat jämfört med alla väljare.
 • Är det mest fruktbart att jämföra ett parti i taget över tid eller de olika partierna vid samma tidpunkt?
 • Att det rödgröna samarbetet kom just nu är nog inte helt förvånande, med tanke på hur Miljöpartiet har uppfattats gå åt vänster; likaså har Moderaterna rört sig något åt mitten, i väljarnas ögon, vilket också kan bidra till att förklara Alliansens tillblivelse.
 • Vänsterpartiet anses ungefär lika vänsterorienterat som under kommunisttiden; och avståndet till Socialdemokraterna ser rekordstort ut 2006. Indikerar detta att det var ett misstag av Mona Sahlin att inbegripa Vänsterpartiet i samarbetet med Miljöpartiet?
 • Differensen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna har minskat under tiden men var fortfarande rejält stor 2006.
 • Det blir spännande med 2010 års siffror.

19 reaktioner på ”Partier till vänster och höger

 1. ”Vad menas med vänster och höger, mer exakt?”
  Intressant fråga, men när det gäller den här grafen kan det nog vara väldigt olika hur olika väljare har tänkt. För min del iaf tänker jag SD som rätt mycket vänster pga hela sitt kollektivistiska tänk.

 2. Jag tycker ett mer relevant mått är hur respektive partis väljare placerar sig själva, snarare än hur de placerar olika partier.

  Sedan håller jag med om att höger och vänster är ett lurigt begrepp. Som svar på att Ohly mfl i alla sammanhang kallar partier som SD ”HÖGERextrema” (med betoning på HÖGER) så har jag börjat kalla dem ”VÄNSTERextrema”. Dock med begränsat medialt genomslag, än så länge.

 3. Yrla: Fi är med på raden för 2006, med ett värde av 2.5. Utan att vara speciellt insatt i sagda parti, så tycks det mig som ett vänsterparti, helt oavsett om feminism är att betrakta som höger eller vänster.

  Jag tycker för övrigt att det är konstigt att inte m anno 2002 betraktades som mer höger än vanligt.

 4. ”Vänsterpartiet anses ungefär lika vänsterorienterat som under kommunisttiden”. Jag tror inte att det anses lika vänsterorienterat. Människors politiska skala förändras över tid på ett sådant sätt att partiet längst till vänster alltid hamnar nära vänsterkanten och partiet längst till höger hamnar nära högerkanten. Moderaterna har iofs förflyttats till vänster, men det är oundvikligt eftersom skillnaden mellan dem och de andra borgerliga partierna har minskat.

 5. Det är knäppt att MP’s väljare tycker dom går åt vänster, när dom i själva verket närmar sig alliansen med stormsteg.

  Vad skall man dra för slutsats av det? Att miljöpartister är okunniga? Att höger-vänster är meningslösa begrepp?

 6. Vill bara tipsa alla om att kolla upp länken som Niclas fick diagrammet ifrån, och även kolla kommentarna. T.ex. säger Oscarsson:

  ”SD-väljarna tenderar att placera sitt eget parti långt till höger men sig själva i mitten (5,1 om jag minns rätt i huvet).”

  Vilket är intressant i sig för just SD, men kanske även intresant i ett vidare perspektiv. Kanske är vanligt att folk inte röstar på det parti som ligger närmast dem själva på skalan? Varför? Måste i så fall vara någon annan dimension som anses viktigare, antar jag. Eller att någon enskild fråga anses som viktigare än höger-vänsterskalan.

 7. Hur kan feminism vara annat än vänster? Att prata om ”kvinnor som grupp” är väl kollektivistiskt om något? Och kollektivistiskt är vänster, iaf enligt min definition.

 8. Camilla: Det måste ju vara ytterst sällsynt med politiska beslut som bara påverkar en person. Är det även vänster att prata om skattebetalare som grupp, och vilja sänka deras skatter?

 9. David: Att sänka alla skattebetalarnas skatter innebär att (ekonomisk) makt flyttas från kollektivet (staten) till individen (den enskilda skattebetalaren). Att sänka skatter innebär således att man sätter individens intressen före kollektivets.

  Att förespråka kvotering eller lagstifta om att föräldrar inte själva får bestämma hur de ska dela föräldraledigheten är däremot att sätta kollektivets (kvinnors) intressen före individens (den enskilda mannen som kvoters bort eller den enskilda kvinnan som blir ifrågasatt för att hon är ”inkvoterad”).

 10. Man måste väl inte vara för kvotering eller separerad föräldraförsäkring bara för att man är feminist?

  För övrigt är ju föräldraförsäkringen ett bidrag (namnet till trots), och det är ju inte speciellt vanligt att räkna det som ”höger” att det ska vara lätt att få bidrag. Med ditt resonemang var det ju ”vänsterpolitik” av regeringen att förkorta tiden man kan få sjukersättning, eftersom individen inte längre själv får välja hur länge han/hon ska anses vara sjuk.

 11. Visst behöver man inte vara för kvotering eller separerad föräldraförsäkring bara för att man är feminist, men hela grejen med feminism bygger ju på att man vill göra det lättare för kvinnor, bara för att de tillhör just gruppen kvinnor.

  Och ja, jag tvekade när det gällde föräldraförsäkringen, eftersom det ju är ett bidrag. Helst skulle ju människor själva få välja hur och när deras pengar ska spenderas, men om man utgår ifrån dagens läge så skulle jag ändå vilja hävda att det är vänster att vilja styra uttaget.

 12. Jag tillhör själv dem som starkt ogillar höger–vänster-skalan (och det finns en stark risk för störningar genom subjektivitet och partiskhet med jämförelser som ovan). Dock stämmer resultaten rätt bra med min egen uppfattning genom åren:

  V har bytt namn och övergivet en del kommunistiska ideer, men står fortfarande lika långt till väster. S har gått mot mitten. Mp har gått kraftigt vänsterut. M har gått mot mitten sedan millenieskiftet (troligen ytterligare i mellantiden). De andra borgerliga partierna hattar lite hit och dit, och det är oklart vilket som är ”mest höger”.

 13. Camilla: Att man vill göra det lättare för kvinnor är väl inte alls nödvändigtvis för att de är kvinnor, utan kan ju t ex bero på att man anser att kvinnor förtrycks, och att förtryck är dåligt och ska motverkas. På samma sätt som att man kan anse att skattebetalare förtrycks, och därför vill göra det lättare för dem, genom att sänka deras skatter.

  Men varför är det då inte vänster att vilja styra sjukersättningsuttaget?

 14. Kanske blir det enklare om man ser till de fördomar man bär på genetemot de extrema i varje parti? Då ser jag att kd vill att alla styrs av Gud, m vill att alla styrs av etik och marknaden, fp att alla styr sig själva m hjälp av t.ex Gud, etik eller marknaden. s&v vill att alla styrs av först och främst politiker som ser till allas bästa, mp att alla styrs av naturen. jag uppfattar sd som ett blandparti, politiker ska styra för allas bästa enl etik och gud. Jag ser Fi som vänster, pga att deras väljare politiskt vill förändra könssituationen. Medan högern vill förändra politiken så att gud, etik och marknad får lättare att styra.

 15. Min tolkning av MP och uppfattningen bland väljarna att deras politik nu är tydligare vänster är omvänd mot din. Jag tycker snarare att mp i sin reella politik inför det här valet haft en tydligare högerbetoning i många frågor jämfört med hur det sett ut tidigare.

  Min tolkning är således att väljare snarare uppfattar mp som mer åt vänster nu just för att de har haft ett nära samarbete med s och v. Dvs en omvänd kausalitet än din föreslagna tolkning.

  Sen är ju höger- och vänsterbegreppen väldigt trubbiga och man kunde önska att fler parametrar fanns med i undersökningen.

 16. Min uppdelning av höger och vänster stämmer även för mp, det är svårt (men inte omöjligt) att rädda naturen utan politisk styrning. Mp är därför ett parti åt vänster så länge marknaden inte tar eget ansvar för miljöfrågorna.

Kommentarer inaktiverade.