Kan friare handel gynna kvinnor?

Mexiko är ett av de länder som har liberaliserat sin handel med omvärlden på senare år. Hur har det påverkat landets kvinnor, som i genomsnitt har en sämre ekonomisk position än männen? En ny studie, ”Did Trade Liberalization Help Women? The Case of Mexico in the 1990s”, finner följande:

We find that that women’s relative wage remained stable while employment increased, leading to an increase in women’s wage bill share. Between-industry shifts, consistent with trade-based explanations, account for up to 40 percent of the growth in women’s wage bill share between 1990 and 2000. Comparing across industries, we find tariff cuts and exports are positively related to industry growth and women benefited since some of the fastest growing industries were female-intensive industries. … Finally, we find suggestive evidence that household bargaining power shifted in favor of women. Expenditures shifted from goods associated with male preference, such as men’s clothing and tobacco and alcohol, to those associated with female preference such as women’s clothing and education.

Givetvis finns ingen garanti för att frihandel särskilt gynnar kvinnor men resultatet är ändå intressant därför att det visar att mindre politisk styrning av ekonomin inte nödvändigtvis missgynnar ekonomiskt svagare grupper.

10 reaktioner på ”Kan friare handel gynna kvinnor?

 1. Suck. Mer nyliberal propaganda. Det vet var och en att kvinnor behandlas dåligt i nyliberala skurkstater. Var har kvinnorna det bäst? Jo i socialdemokratiska och socialistiska samhällen som är bygga på solidaritet och jämlikhet!!

 2. Det låter lite grann som om att svenska kvinnor äter mer godis och därför har färre livslånga förhållande och föder färre barn per kvinna.

 3. En ny studie finner fel resultat enl. Emil. Om verkligheten inte stämmer med kartan, är det kartan som gäller. ”Vet var och en”. LOL.

 4. Du har nog missförstått tror jag Lennart. Vad Emil påpekade var att den nya kartan inte beskrev verkligheten och det gjorde jag också. Fast med andra ord.
  Rent intuitivt får jag problem med undersökningar som visar på ett förhållande jag aldrig upplevt. Som att ett plus ett är lika med tre

 5. Emil: Lustigt nog så har socialdemokraterna i Sverige varit ganska så vänligt inställda till frihandel, historiskt sett. Bland annat med hänvisning till solidaritet.

  Kristian: Är du en kvinna boendes i Mexiko?

 6. Begreppen solidaritet och liberal lockar alltid fram autopiloter. Jag förstår att frihandel kan vara ett sätt, som sin motsats, för att förändra förhållanden. Fast är detta inte alltid föränderligt (omöjligt att få stabila svar på)? Att det som nu är bra för kvinnor, kan bli dåligt om några år?

 7. Dennis

  Icke vad jag vet… Är Du Gud?
  Ändå har Du kanske åsikter om skapelsen…
  Är du gammal? Då har Du kanske rentav åsikter pga vetenskap och erfarenhet.
  Ju längre man varit med, desto större sannolikhet för ”gut-feeling”, bara man förstår att den inte är detsamma som sanning…
  Framför allt lär man sig skilja på målforskning och inte.

 8. Vad är det som är så konstigt?

  Handel ledde till att vissa sektorer växte snabbare än andra. Sysselsättningen steg då i dessa sektorer, utan att lönerna sjönk. Eftersom kvinnor var överrepresenterade bland de som fick ny sysselsättning i sektorerna, så ökade deras löner i samhället i stort mer än männens.

  Är det konstigt eller oväntat? Är det nyliberalt?

 9. I det här fallet handlar det inte propaganda, utan om en akademisk studie. Sådana är förstås inte alls alltid felfria, men sättet man kritiserar dem på är INTE att de ger ”fel” resultat. Kritisera metoderna istället, om det nu finns något att kritisera där. Vad har man mätt? Är det representativt? Hur har man mätt? Mäter det verkligen det man vill mäta? Finns det någon alternativ tolkning av resultaten som studien missar att diskutera? Osv, osv.

 10. Lennart har otvetydigt rätt. Man kan på ett sätt betona att kvinnor har fått det ekonomiskt bättre i vissa oljeproducerande länder, de svälter inte, men i övrigt?
  Vilken är religionens roll?
  Hurudan är människosynen?
  Hur ser man på fattiga?
  Man kan också diskutera hur många fler prostituerade flickor det finns i vissa ostasiatiska länder pga frihandeln, eller barnarbete i annan form.
  Det jag reagerar emot alltid, vilket ibland Lennart också reagerar emot, är de fruktansvärt ensidiga ekonomiska tolkningar ekonomer ofta gör av världen. Som om det skulle förklara något…

Kommentarer inaktiverade.